ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Ragnarok M logo

Ragnarok M: Eternal Love Big Cat Coin

More products ⇒ Zeny, Limited Special Gift.
បញ្ចូលលុយ Ragnarok M: Eternal Love! ទិញ Big Cat Coins ដោយប្រើគណនេយ្យវិងអេឡិចត្រូនិច Wing E-Wallet និង គណនេយ្យទឹកប្រាក់តាមក្រុមហ៊ុនកាតស្មាត Smart Phone Credit។ គ្មានការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកាតអេធីអឹម ឬការចុះឈ្មោះផ្សេងៗឡើយ ហើយសម្ភារដែលលោកអ្នកបានទិញ នឹងដាក់បញ្ចូលភ្លាមៗទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេម (game account) របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបង់ប្រាក់រួច។ ហើយវាគឺជាមធ្យោបាយដ៍ងាយបំផុត ក្នុងការទិញ Big Cat Coins តាមរយៈ ប្រពន្ធអ៊ីនតឺណេតអនឡាញ (Online) ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាតអេធីអឹម!

ទាញយកហ្គេម Ragnarok M: Eternal Love អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូល ID និង ឈ្មោះសឺវ៉ឺ

  • ?
  • ដើម្បីបានលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) របស់លោកអ្នក សូមចុចទៅលើរូបភាពដែលលោកអ្នកចង់បាន់។ បន្ទាប់មកលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) របស់ លោកអ្នក នឹងបង្ហាញនៅពីក្រោមរូបភាពនោះ។ សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) នៅទីនេះ។ ឧទាហរណ៍: 4295037856។

2

សូមជ្រើសរើស កញ្ចប់ដែលលោកចង់បាន

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+