ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Wings of Glory logo

Wings of Glory Investment Fund

Buy Diamonds! Click Here!
បញ្ចូលលុយWings of Glory! ទិញកាត Investment Fund ដោយប្រើស្មាតSmart Axiata និងវិងWing។​ មិនប្រើកាតធនាគារ, ឬការចុះឈ្មោះផ្សេងៗឡើយ, ហើយកាតកន្លះឆ្នាំនឹងដាក់ទៅក្នុងអាក់ខោនហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការទិញបានជោគជ័យ។

ទាញយកហ្គេម Wings of Glory អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញ ID, បើកទំព័រ Settings ។ ហ្គេម ID នឹងបង្ហាញនៅខាងស្ដាំដៃលើគេបង្អស់ ។ សឺវ៉ឺ Server ID នឹងបង្ហាញនៅពីលើប៊ូតុង "Start Game" បន្ទាប់ពីឡូចអ៊ីនរួច។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+