ວິທີທີ່ຈະໄດ້ເຄຣດິດເກມອອນລາຍທີ່ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດເຄຣດິດ!

Free Fire

ວິທີການຕື່ມເກມ Free Fire ໂດຍໃຊ້ Garena Shells

Free Fire ສຸດຍອດເກມມືຖືແນວເອົາຊີວິດຫຼອດ ໃນເກມນີ້ທ່ານຈະຖູກສົ່ງໄປຍັງເກາະຫ່າງໄກເພື່ອຕໍ່ສູ້ເອົາຕົວຫຼອດຈາກຜູ້ຫຼີ້ນອີກ 49 ຄົນ ເລືອກຈຸດໂດດຈ້ອງ ແລະ ຢູ່ໃນພື້ນທີປອດໄຜ່ໃຫ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຍານພະຫະນະຕ່າງໆອອກສໍາຫຼວດພີ້ນທີ່ ຫຼື ອໍາພາງຕົວ ແລະ ໂຈມຕີສັດຕູ ເພື່ອເປົ້າໝາຍດຽວຄື “ເອົາຕົວຫຼອດ”

ດາວໂຫລດເກມ Free Fire ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

ເລືອກບັດກໍານັນ

3

ຊື້!

Google+ Google+